กุหลาบเชียงใหม่ ขายส่ง ขายปลีก กุหลาบตาข่าย

ดอกกุหลาบเชียงใหม่ ขายส่ง ขายปลีก 

ขายส่งและขายปลีก ดอกกุหลาบเชียงใหม่(กุหลาบตาข่าย) จากแปลงปลูกในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

 

แดงฮอลแลนแดงกำมัหยี่

untitledrose07rose06

885456443125

885456376940

885456441809