Category Archives: เบญจมาศ

ดอกเบญจมาศ

เราขายส่งและขายปลีก ดอกเบญจมาศดอกเดี่ยวจากแปลงปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าตามขนาดต่างๆ และจำนวนตามความต้องการของร้านดอกไม้และธุรกิจต่างๆที่ใช้ดอกไม้ในจำนวนมากๆ ด้วยประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างแปลงเพาะปลูกกับทีมงานของเรา ทำให้เราสามารถที่จะจัดส่งดอกไม้ให้กับลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการและในราคาที่เหมาะสม. เกรดของดอกเบญจมาศดอกเดี่ยว แยกเป็น – เกรด Jumbo  ขนาดหน้าดอกเิกินกว่า 8-10 cmขึ้นไป – เกรด A  ขนาดหน้าดอก ระหว่าง 6-8 cm. – เกรด B ขนาดหน้าดอก ต่ำกว่า 5 cm. ลงมา   สีของดอกเบญจมาศ  ที่เป็นที่นิยมและเราสามารถจัดส่งได้  เช่น กลุ่มสีขาว…