ขายกล้วยไม้ฟาแลน / ฟาแลน

ขายต้นและดอกกล้วยไม้ฟาแลน สีชมพู

ตัวอย่างตามรูปถ่าย  มีจำนวน 100 ตัน (วันที่ 22 มค 2258) ราคาต้นละ 250 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง จาก เชียงใหม่)

33064

33062

3306333060