ราคาดอกไม้วันนี้

ราคาดอกไม้วันนี้   เป็นราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของตลาด

ชนิดดอกไม้ / เกรด ขนาด ราคา(บาท)
 กุหลาบตาข่ายเชียงใหม่
 กุหลาบตาข่าย เกรด A  ความยาวก้านดอก 70 cm. จำนวน 10 ดอก/กำ กำละ  180
 กุหลาบตาข่าย เกรด B  ความยาวก้านดอก 60 cm. จำนวน 10 ดอก/กำ กำละ  160
 กุหลาบตาข่าย เกรด C  ความยาวก้านดอก 50 cm. จำนวน 10 ดอก/กำ กำละ  140
 กุหลาบตาข่าย ตกเกรด คละสี  ความยาวก้านดอกต่ำกว่า 40 cm. จำนวน 25 ดอก/กำ กำละ 200
 ดอกกล้วยไม้  (ขึ้นอยู่กับจำนวนในการสั่้งซื้อด้วย)
 ดอกกล้วยไม้่ซิมบิเดียม (ตัดดอก)  จำนวนดอกระหว่าง 9-15 ดอกต่อก้าน  ราคาก้านละ   120-150
 ดอกกล้วยไม้ฟาแลน (ตัดดอก)  ดอกขนาดกลาง-เล็ก  สีขาวปากชมพูและสีม่วง  สอบถาม
 ดอกมัม (ดอกเบญจมาศดอกช่อ)  (***ราคามีการเปลี่ยนแปลงรายวัน)
 ดอกมัม  น้ำหนักกำละ 1 กิโลกรัม (จำนวน 18-20 ก้านต่อกำ) สอบถาม ***
 ดอกมัม (เรแกน)  น้ำหนักกำละ 1 กิโลกรัม (จำนวน 20-25 ก้านต่อกำ)  สอบถาม ***
 ดอกเบญจมาศ ดอกเดี่ยว
 ดอกเบญจมาศ กลุ่มสีขาว
 ดอกเบญจมาศ เกรด Jumbo  ขนาดหน้าดอก เกินกว่า 8-10 cm. ขึ้นไป
 ดอกเบญจมาศ เกรด A  ขนาดหน้าดอก เกินกว่า 6-8 cm.
 ดอกเบญจมาศ เกรด B  ขนาดหน้าดอก ต่ำกว่า 5 cm.  ลงมา
 ดอกเบญจมาศ กลุ่มเหลือง
 ดอกเบญจมาศ เกรด Jumbo  ขนาดหน้าดอก เกินกว่า 8-10 cm. ขึ้นไป
 ดอกเบญจมาศ เกรด A  ขนาดหน้าดอก เกินกว่า 6-8 cm.
 ดอกเบญจมาศ เกรด B  ขนาดหน้าดอก ต่ำกว่า 5 cm.  ลงมา
 ดอกเบญจมาศ กลุ่มสไปร์เดอร์
 ดอกเบญจมาศ เกรด Jumbo  ขนาดหน้าดอก เกินกว่า 8-10 cm. ขึ้นไป
 ดอกเบญจมาศ เกรด A  ขนาดหน้าดอก เกินกว่า 6-8 cm.
 ดอกเบญจมาศ เกรด B  ขนาดหน้าดอก ต่ำกว่า 5 cm.  ลงมา
 ดอกเยียบีร่า
 แกลดิโอลัส
 คาร์เนชั่นไทย (สเปร์ย)
 ไฮเดรนเยีย
 กลุ่มไม้ใบ/ประดับ
 ใบมอนสเตอร่า
 ใบเฟิร์นนาคราช
 ฝักโขมประดับ
 ปักเป้า (สวินแพนท์)
 มะเขีอการ์ตูน
 ไผ่กวนอิม
 ใบเฟิร์ปฏิพัท

 

Leave a Reply