ต้นและดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส

ขายส่งและขายปลีก ต้นและดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส

มีให้เลือก  3 สี.
– ขาวปากเหลือง
– ขาวปากแดง
– ชมพูเข้ม

และมีขนาดต้นและดอกให้เลือก 2 ขนาด
– ขนาดใหญ่ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 2 ฟุต มีดอกประมาณ 7-12 ดอกต่อก้านช่อ
– ขนาดเล็ก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 ฟุต มีดอกประมาณ 7-10 ดอกต่อก้านช่อ

สามารถจัดส่งได้ ด้วยการบรรจุในกล่องกระดาษ ประมาณ 5-7 ต้นต่อกล่อง (ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นและดอก)
การจัดส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งโดยบรษัทขนส่งเอกชน (เช่น นิมซี่เส็ง) ,ฝากรถโดยสารประจำทาง ,รถไฟ และ เครื่องบิน

 

220712207622087220882207222073