Category Archives: ต้นไม้ดอกประดับแนะนำ

ต้นและดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส

ขายส่งและขายปลีก ต้นและดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส มีให้เลือก  3 สี. – ขาวปากเหลือง – ขาวปากแดง – ชมพูเข้ม และมีขนาดต้นและดอกให้เลือก 2 ขนาด – ขนาดใหญ่ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 2 ฟุต มีดอกประมาณ 7-12 ดอกต่อก้านช่อ – ขนาดเล็ก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 ฟุต มีดอกประมาณ 7-10 ดอกต่อก้านช่อ สามารถจัดส่งได้ ด้วยการบรรจุในกล่องกระดาษ ประมาณ 5-7 ต้นต่อกล่อง…